Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
  Close
  Филтриране
  Preferences
  Търси

  Игри

   

  ВЛЕЗ В ИГРАТА: ЕВРО 2024 С WÜRTH  Официални правила:

  I. Организатор на Промоцията (Играта) е Вюрт България EOOД с ЕИК 831363720, с търговски адрес: гр. София, с. Герман, п.к. 1186, ул. МАНАСТИРСКА ВОДЕНИЦА № 53. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (Играта), наричани по-долу “Официални правила”. Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на https://www.wuerth.bg/novini
  Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес:https://www.wuerth.bg/novini

  II. Период на Промоцията (Играта): 01.06 – 14.07.2024 г. включително. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

  III. Продукти, участващи в Промоцията (Играта): всички продукти, налични в електронния магазин на Вюрт България ЕООД с адрес https://eshop.wuerth.bg/ или мобилна апликация Würth Mobile App.

  IV. Официалните правила са достъпни на интернет адрес https://www.wuerth.bg/novini за периода на Промоцията (Играта).

   

  Право на участие:

  V. Промоцията (Играта) е отворена за участие за юридически лица, клиенти на Вюрт България ЕООД, с изключение на фирми, в които има свързани лица със служителите на Вюрт България ЕООД (деца, родители и съпрузи).

  VI.За да получат подарък или награда от Промоцията (Играта), печелившите следва да имат изтеглен, инсталиранWürth Bulgaria Mobile APP, да са се логнали с акаунт на бизнес клиент/юридическо лице и да имат въведени актуални данни на фирмата:име, ЕИК, телефон и имейл адрес за контакт.

  VII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията (Играта) по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

  VIII. Участвайки в тази Промоция (Игра), участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.

  IX. Механизъм на Промоцията (Играта):

  Стъпка 1: Изтеглете мобилната апликация на Вюрт България ЕООД (Wurth Bulgaria) от Google Play StoreApple iOS StoreHuawei App Gallery.

  Стъпка 2: Влезте в профила си на бизнес клиент / юридическо лице. Ако нямате профил, регистрирайте се като юридическо лице през формата в мобилната апликация.

  Подарък: При изпълнение на Стъпка 1 и Стъпка 2, първите 1500 потребители получават гарантиран подарък.

  Стъпка 3: Направете поръчка през мобилната апликация независимо от стойността, като добавите продуктите в количката и поръчате през мобилната апликация на Вюрт България ЕООД (Wurth Bulgaria), за да се регистрирате за участие за Големите награди.

  Награди: При изпълнение на условията по Стъпка 1, Стъпка 2 и Стъпка 3, всички потребители участват в томбола за награди.

  След извършване на описаните три стъпки регистрацията за томболата се осъществява автоматично.

  X. Награди:

  • Подарък:Кутия със специална селекция бисквитки „Würth“ – 1500 бр.
  • Награда: Бейзболна шапка с лого Вюрт – 100 бр.
  • Голяма награда: официална реплика топката FUSSBALLLIEBE –10 бр.

  Тегленето и обявяването на печелившите заНаградитесе извършва до 5 работни дни след края на Промоцията на https://www.wuerth.bg/novini.

  XI. Един участник може да спечели само по една Награда от вид.

  XII. Печелившите участници от томболата ще бъдат уведомени по имейл или чрез СМС.

  ХIII. Участниците, отговарящи на условията за получаване на Подарък, ще получат своя подарък по куриер на адреса за доставка на ЮЛ, който е подаден при регистрация.

  ХIV. Печелившите от Томболата ще получат своите награди по куриер до адреса за доставка на ЮЛ, който е подаден при регистрация.

  XVI. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е допуснал грешка при попълването на данните си в регистрационната форма или не си е взел наградата от куриера в срок, съгласно общите условия на куриерската компания.

   

  Раздаване на наградите:

  ХVII. Наградите и подаръците ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от30 работни днислед изтеглянето на победителите в томболата. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Ако печелившият не може да бъде намерен от куриера за да получи подаръка / наградата си и съгласно сроковете и условията на куриера, пратката се върне обратно към Вюрт България ЕООД,печелившият участник губи правото си да я получи, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на Вюрт България ЕООД.

  ХVIII. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

  XIX. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност.

  Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

   

  Обработване на лични данни:

  XX. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

  XXI. Предоставените от участниците лични данни, извън публичните данни за юридическо лице, ще бъдат използвани (събирани и администрирани) от Вюрт България ЕООД и/или друго дружество, част от Würth Group, както и техните подизпълнители, само за цели, свързани с тази Промоция (Игра), организирана от Вюрт България ЕООД, както и за разпространение на спечелени награди. https://www.wuerth.bg/novini.

  Участниците имат право на достъп до събраните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни, като изпратят молбата си писмено на имейл адрес nina.stoyanova@wuerth.bg или се обадят на телефон 359886735438.

   

  Отговорност:

  XXII. Организаторът на Промоцията (Играта) не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.

  XXIII. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната Промоция (Игра) и/или доставката на награди.

  XXIV. Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

  XXV. Компанията Facebook е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Промоция. Промоцията по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.

  XXVI. Вюрт България ЕООД си запазва правото да промени периода на Промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира Промоцията на 01.06.2024 г. и/или да я прекрати на 14.07.2024г.