Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
  Close
  Филтриране
  Preferences
  Търси

  Гаранционни условия и рекламация

  Правилата на настоящия раздел, част от Общите условия за ползване, се прилагат единствено спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в eshop.wuerth.bg, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011г.

  За артикулите, закупени за професионална употреба директно от WÜRTH България или от някой от нейните търговски представители, важат определените гаранционни условия. В зависимост от вида и предназначението на продуктите одобряваме гаранция с продължителност до 24 месеца или до датата на изтичане на срока на годност, обозначен върху продукта.

  За продуктите на WÜRTH, които са закупени от физически лица с цел упражняване на хоби или полупрофесионална употреба, важат разпоредбите на Закона за защита на потребителите и общите условия, отнасящи се до съответствието на стоката.

  Гаранционни условия

  Чл. 10.

  ал.1.Гаранционният срок на продукта започва да тече от датата на покупката и важи на територията на Република България.

  ал.2. При възникване на дефект в рамките на гаранционния срок Потребителят може да заяви това чрез попълването на посочения на страницата на www.eshop.wuerth.bg формуляр. Продукти за гаранционен ремонт се приемат след представяне на валидна гаранционна карта и документ, доказващ датата на покупката - фактура или касова бележка.

  ал.3. Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на експлоатация през гаранционния период, поради некачествени материали или неправилна изработка.

  чл. 11. Гаранционното обслужване може да бъде отказано при:

  1)         Несъответствие (непопълнени, некоректно попълнени) между данните в гаранционния документ и съответната стока;

  2)         Гаранционният документ е изгубен или по друга причина не може да бъде предоставен;

  2)         Не са спазени условията за експлоатация и съхранение.

  3)         При опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени лица.

  4)         Повреди, възникнали в следствие на сътресения, механични повреди, удари или претоварвания, получени от неправилна експлоатация.

  5)         Повреди настъпили в следствие на природни бедствия: поражения от мълнии, наводнения, токови удари, пожари, бури и други форсмажорни обстоятелства.

  6)         Гаранцията не покрива замяна на батерии и други консумативи.

   

  Рекламация на стоки

  Чл.17.

  ал. 1. Потребителят следва да прегледа стоката в момента на доставка и предаване и ако тя не отговаря на изискванията, да откаже доставката.

  ал. 2. Ако Потребителят констатира скрити недостатъци или дефекти на стоката, има право да подаде рекламация чрез Формуляра за връщане, замяна или рекламация. Срокът за отговор на рекламацията е 30 календарни дни.

  ал. 3. В този случай потребителят може да поиска извършването на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

  ал. 4. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба в едномесечен срок, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.